میثاق حرفه‌ای

التزام به «نقد منصفانه» در انتشار اخبار و مقالات و پرهیز از نشر مطالبی که شامل توهین و افترا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد؛
ذکر دقیق «منبع» در نقل و نقد اخبار و استفاده از منابع معتبر خبری و رسانه‌ای در نشر اخبار و مطالب؛
اجتناب از پیگیری «مقاصد و منافع شخصی» در انتشار مطالب و اخباری که مغایر با «مصالح عمومی» باشد و یا با تعهدات اخلاقی و حرفه ای نسبت به «سازمان رسانه ای» مغایرت داشته باشد؛
احترام به حقوق مخاطبان و تلاش در جهت تامین رضایت آنان براساس «وجدان حرفه‌ای» و همچنین وظایف و تعهدات تعیین‌شده از سوی سازمان رسانه ای؛
رعایت «حریم خصوصی» افراد در نقل و نشر اخبار و اطلاعات؛
پیگیری تعهدات حرفه‌ای جهت افزایش دانش و مهارت‌های تخصصی لازم؛
التزام به تعهدات سازمانی در نشست‌ها و مجامع مطبوعاتی و مشارکت فعالانه در آنها با رعایت آداب حرفه‌ای در طرح و پیگیری مباحث حوزه تخصصی.